آشپزخانه کوچک
با شیوه‌های زیر، چشم‌ها را در فضای آشپزخانه‌تان به گردش درآورید و در نتیجه فضا را بزرگتر نشان دهید. در این صورت آشپزخانه کوچک من یعنی خودتان را زیباتر خواهید کرد.
آن را به رنگ سفید دربیاورید
رنگ سفید بهترین دوستِ شما در یک آشپزخانه کوچک است. رنگ سفید نور را انعکاس می‌دهد و این موجب می‌شود که دیوار‌ها دور‌تر به نظر رسیده و فضا بزرگ‌تر نشان داده شود. در صورتی که از رنگ سفید برای کابینت‌ها، دیوار‌ها و سقف استفاده کنید، فضایی را بدون مرز و گوشه به وجود می‌آورید که حرکت چشم در آن متوقف نمی‌شود.

 

آن را به رنگ سفید دربیاورید

آن را به رنگ سفید دربیاورید

از ترکیب رنگ‌هایی استفاده کنید که با هم تضاد کمی دارند
هنگامی که تضاد اندکی میان رنگ‌های دیوار، کابینت‌ها، کانتر و… وجود داشته باشد، چشم به دنبال یافتنِ تضاد به حرکت درآمده و به دنبال محلی برای توقف و استراحت خواهد گشت و همین حرکات چشم، مغز را به گونه‌ای به اشتباه می‌اندازد که گویی فضای مورد مشاهده بزرگ‌تر است.

 

از ترکیب رنگ‌هایی استفاده کنید که با هم تضاد کمی دارند

از ترکیب رنگ‌هایی استفاده کنید که با هم تضاد کمی دارند

درِ کابینت‌های آشپزخانه‌تان را شیشه‌ای کنید
بزرگ‌تر نشان دادن فضای کوچک، امری است که به گول زدن چشم و به اشتباه انداختن مغز مربوط می‌شود. یک راه برای این کار این است که در کابینت‌ها را برداشته و با شیشه جایگزین کنید. بدین ترتیب چشم‌ها از مرزِ قاب کابینت گذشته و به عمقِ آن‌ها می‌رسند و در نتیجه این امر، دیوار‌ها را دورتر به نظر می‌رسند.

 

درِ کابینت‌های آشپزخانه‌تان را شیشه‌ای کنید

درِ کابینت‌های آشپزخانه‌تان را شیشه‌ای کنید

به نور خوشامد بگویید
نور طبیعی زیاد، هر فضایی را بزرگ‌تر نشان می‌دهد. شما ممکن است در مورد تعداد و محل پنجره‌های آشپزخانه حق انتخاب نداشته باشید، اما می‌توانید با به حداقل رساندن پرده‌ها و کرکره‌ها نور را زیاد کنید.

 

به نور خوشامد بگویید

به نور خوشامد بگویید

 

لوازم و وسایل موجود در آشپزخانه را به حداقل برسانید
یک آشپزخانه کوچک من به وسایل کوچک و کم نیز نیاز دارد. می‌توانید از وسایلی که از نظر ظاهری نیز سبک هستند استفاده نمایید، به خصوص اقسامِ فلزی و براقِ آن‌ها.

 

 لوازم و وسایل موجود در آشپزخانه را به حداقل برسانید


لوازم و وسایل موجود در آشپزخانه را به حداقل برسانید

دیدگاه خود را ارسال کنید...